Poplatky za provoz Jukeboxu

Nyní máte jedinečnou možnost ušetřit ročně 4.200,-Kč na jednom jukeboxu.

Prostřednictvím naší společnosti můžete platit poplatky spojené s provozem jukeboxu 
(OSA, Intergram)

Výše částky činí 1.150,-Kč/ měsíc, oproti 1.500Kč.

Tuto službu mohou využívat takřka všichni majitelé - vlastníci jukeboxů.